A+ A A-
pondelok, 20 júl 2020 13:37

Vybavovanie sťažností a podnetov

Popis služby

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická – Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola,  Petőfiho 2, Komárno prijíma, eviduje, vybavuje a kontroluje vybavovanie sťažností a podnetov. Sťažnosti sa riešia podľa postupu určeného zákonom a Smernicou o postupe prijímania, evidovania, vybavovania a kontrole sťažností č. 1/2017.

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým

  1. sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou NSK alebo organizáciou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
  2. poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti SPŠ SE – GE SzKI Komárno

Podanie sa posudzuje podľa obsahu. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.

Sťažnosť môže byť podaná:
  • písomne
  • ústne do záznamu
  • elektronickou poštou (musí ju sťažovateľ do 5 dní potvrdiť podpisom alebo podpísať so zaručeným elektronickým podpisom)

Povereným zamestnancom na prijímanie sťažností je tajomníčka školy.

Osobné a ústne sťažnosti sú vybavované v pracovných dňoch SPŠ SE – GE SzKI Komárno.

Súvisiaca legislatíva
  • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
  • Smernica o postupe prijímania, evidovania, vybavovania a kontrole sťažností č. 1/2017
Čítať 1819 krát
« Máj 2024 »
Pon Ut Str Št Pia So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Kontaktné Informácie

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno

Petőfiho 2, Komárno 945 50

Tel.: +421 35 7731 439

Fax: +421 35 7731 493

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

www.spskn.sk

facebook.com/spskn.komarno

Prihlásenie