A+ A A-
streda, 18 jún 2014 00:00

Cieľ projektu

Enviroprojekt 2014 - opäť sme uspeli!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ZVEREJNENILO VÝSLEDKY VÝZVY na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania Enviroprojekt 2014

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2014 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v stanovenom termíne predložených spolu 102 projektov.

Medzirezortná komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu environmentálnych projektov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zasadnutí dňa 14. mája 2013 vybrala na pridelenie účelových finančných prostriedkov 29 projektov základných a stredných škôl Slovenskej republiky.

S radosťou i s hrdosťou môžeme konštatova, enviroprojekt 2014 s názvom „Alternatívne zdroje energie - naša budúcnosť“ podaný našou školou je medzi nimi!

Budeme tak realizovať v poradí už druhý projekt s environmentálnou tematikou. Vďaka prvému z nich sa môžeme tešiť z dokončenia našej meteorologickej stanice pre kontinuálne meranie dopadajúceho globálneho slnečného žiarenia, z komponentov pre modelovanie vodíkových palivových článkov v spolupráci s fotovoltaikou ako i z aplikácie termoelektrických generátorov (Peltierove články) pre nové alternatívne zdroje energie.

Konkrétne ciele enviroprojektu pre rok 2014:
  • Aktualizácia environmentálneho programu školy ako súčasti školského vzdelávacieho programu a to inovácia, aktualizovanie tematických plánov predmetu Alternatívne zdroje energie
  • Implementácia témy recyklácie odpadu a dobrovoľnej skromnosti ako súčasť environmentálnej výchovy a koncepcie trvalo udržateľného života – trvalo udržateľnej školy do vyučovacieho procesu. Projektovým vyučovaním budú žiaci zapojení do riešenia rôznych enviromentálnych projektov v rámci súťaží Enersol, Best Quest,4E.ON ZSE BA, Play Energy a ďalších. Svoju tvorivosť môžu uplatniť aj v rámci SOČ.
  • Tvorba učebných materiálov a pomôcok na tému recyklácia a šetrenie elektrickou energiou v rámci vzdelávacieho programu pre všetky učebné a študijné odbory
  • Využitie moderných, ekologických zdrojov energií a technológií poháňaných elektrickou, solárnou energiou ale aj veternou energiou pri tvorbe mobilnej a multifunkčnej učebnej pomôcky.
  • Dobudovanie meteorologickej stanice o snímača globálneho slnečného žiarenia. Východisková báza pre merania rôznych funkčných modelov na alternatívne zdroje energie.
  • Vytvorenie lokality na prezentáciu výsledkov z meraní na webovej stránke školy.

Tento projekt nám umožní otestovať vedomosti a zručnosti najmä našich študentov študijných odborov elektrotechnika a tiež zúročiť naše schopnosti, vedomosti i zručnosti z predchádzajúcich školských aj medzinárodných projektov pri tvorbe spoločného cieľa – trvalo udržateľného životného prostredia, trvalo udržateľnej školy, prácou v kolektíve a pre kolektív, učiť sa jeden od druhého a odovzdávať si navzájom „užitočné skúsenosti“.
 

« Apríl 2024 »
Pon Ut Str Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Kontaktné Informácie

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno

Petőfiho 2, Komárno 945 50

Tel.: +421 35 7731 439

Fax: +421 35 7731 493

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

www.spskn.sk

facebook.com/spskn.komarno

Prihlásenie