A+ A A-
piatok, 29 jún 2012 00:00

Vyhodnotenie projektu

1. Ciele projektu

  1. Vyvíjanie osvetovej činnosti na ZŠ okresu Komárno a na SPŠ-ISZKI.V rámci okresu bolo oslovených 27 škôl. Potrebné údaje sa nachádzajú v materiáli databázy škôl okresu Komárno word.doc. Oslovenie škôl sa uskutočnilo prostredníctvom listov v slovenskom i maďarskom jazyku vo forme mailov riaditeľom škôl. Tieto aktivity sa zahájili v polovici marca t.r. a ukončili sa na 11 školách 26.júna 2012. Na konkrétnych školách sa uskutočnili osvetové prednášky založené na báze IKT vo forme premietania prezentácií v powerpointe so súbežným frontálnym výkladom a následnou diskusiou prítomných. Niektoré prednášky boli obohatené jednoduchým testom s výberom možností.
  2. Zostrojenie a nainštalovanie mini elektrárne sa uskutočnilo júni. V materiáloch sa nachádzajú fotozábery z inštalovania a montáže jpg.doc. V súčasnosti sa uskutočňuje prevádzkovanie so skúšobnou záťažou svetelného pásu z LED diód. Po vyhodnotení sa pristúpi k trvalému pripojeniu svetelných novín.

2. Aktivity projektu

Osvetová činnosť bola zahájená a postupne uskutočnená vo všetkých ročníkoch v aule našej školy a neskôr na školách, ktoré prejavili záujem o našu prednášku na pôde ich školy.

Prvou oficiálnou prezentáciou tohto projektu na pôde našej školy bola za spoluúčasti externých odborníkov prednáška pre žiakov našich žiakov v rámci Odborného dňa, ktorá je popísaná reportážou na školskej webovej stránke zo dňa 2.3.2012 pod názvom “ Odborný deň na našej priemyslovke .....!“

V rámci projektu sme zapojili našich žiakov do krúžkovej činnosti Solarwind. V tomto roku sme dosiahli vynikajúce umiestnenia, a to 3.miesto v krajskej súťaži ENERSOL 2012. O získanie tohto ocenenia sa zaslúžili nasledovní študenti a ich práce: Nicolas Šuli a Szilárd Tóth (obaja z II.K) svojím projektom modelu solárnej vrtule a Tomáš Varga (I.G) svojou  teoretickou prácou  (Ideovým projektom náhrady jadrovej energetiky solárnou energetikou). Získané miesto a diplom je umiestnené v prílohe: „Diplom a cena za 3. miesto JPG.doc “. Konkrétny príspevok sa zároveň nachádza aj na webovej stránke našej školy v reportáži zo dňa 27.3.2012 „ Aby modrá zostala modrou....

Ďalším vynikajúcim ohodnotením bolo 2.miesto dňa 20.4.2012 na Green Academy v Bratislave, kde bola naša škola reprezentovaná modelom piezo ležatého policajta nášho žiaka Gábora Kovácsa z II.G. Priebeh a odovzdávanie cien je zdokumentované v prílohe Image Green Academy v PDF.doc. ,ďalej JPG.doc, , rovnako aj v reportáži na našej webovej stránke zo dňa 23.4.2012 pod názvom : „ Čo priniesla búrka mozgov...“

V máji sme sa so žiakmi Nicolasom Šulim a Szilárdom Tóthom (obaja z II.K) a s prácou Návrh modelu solárnej vrtule zapojili do celoslovenskej súťaže PLAY ENERGY 2012 . Výsledky tejto súťaže nám ešte nie sú známe, nakoľko vyhodnotenie je prisľúbené až na začiatok septembra 2012.

V rámci projektu sme uskutočnili porovnávacie energetické merania starších PC zostáv v jednej výpočtovej učebni, ktoré sme porovnali so zostavami nových energeticky úsporných PC v druhej učebni. Spracovanie je v materiáli: „ Energetické PC porovnanie” word.doc.

Ďalej sme uskutočnili meranie výkonu veterného generátora Air Breeze 200/12V a jeho spracovanie je v materiáli: „ Protokol merania výkonu veterného generátora Air Breeze “ word.doc.

V mesiacoch december 2011 až február 2012 sa overoval hybridný systém v exteriéri, ktorý sa porovnával s údajmi dostupných meteopredpovedí klimatických podmienok v Komárne. Táto aktivita je zdokumentovaná v materiáli : „ Skúšobné prevádzkovanie grid-off systému a meteorologické údaje z internetu “word.doc. Spracovali sme aj náučný výberový test v maďarskom i slovenskom jazyku. Týkal sa oblasti solárnej a veternej energetiky. K nahliadnutiu v materiáli : „ Test/Teszt “word.doc .

Úvodom projektu boli vo forme ppt.doc. spracované náučné prezentačné prednášky z oblasti solárnej a veternej techniky a rovnako bol spracovaný náučný materiál v pre žiakov populárnej forme letáku v maďarskom aj v slovenskom jazyku word.doc : „Užitočné šetrenie.”

3. Časový plán projektu

Projektom stanovené časové termíny sa priebežne plnili a vyhodnocovali. Na našej webovej stránke v lokalite „Projekty“ sa mesačne aktualizovali dosiahnuté výsledky a zverejňovali s nimi súvisiace fotozábery.

4. Indikátory

V oblasti osvetovej činnosti sa indikátory naplnili u tých z oslovených škôl, ktoré prejavili záujem o vstup do nášho projektu, a to vo forme absolvovania nami uskutočnenej osvetovej prednášky v mieste sídla konkrétnej školy. Zdokumentované je to v materiáloch v bode č. 1. Ciele projektu.

Účasť žiakov na súťažiach je umiestnená v bode č. 2. Aktivity projektu.

Realizácia mini grid-off systému z veterného generátora a z fotovoltaického panela na streche prístavby hlavnej budovy našej školy a k nej príslušný ideový projekt grid-off zdroja na streche SPŠ je zdokumentovaný vo word.doc a fotozábery o inštalácii v JPG.doc spolu s videozábermi.

5. Komunikácia počas aktivít projektu

Komunikácia prebiehala najmä cestou zvláštnej lokality v časti Projekty na našej školskej webovej stránke a rovnako aj prostredníctvom lokality Reportáže.

6. Pokračovanie projektu po skončení podpory

Pokračovanie projektu riešime čiastočne z vlastných zdrojov, hľadaním sponzorov do blízkej budúcnosti, ako aj rozvíjaním sponzorstva s firmou BestQuest s.r.o Banská Bystrica. Na tento projekt od začiatku mája tohto roku podľa Zoznamu vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte ENVIROPROJEKT 2012 ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR nadväzuje projekt pod názvom: Environmentálna výchova žiakov pre aplikáciu solárnej a veternej energie v okrese Komárno.

7. Náklady projektu

Z financovania grantu bolo na nákup plánovaného sortimentu použitých1546.48 eur.

Z vlastných zdrojov bolo na nákup dvoch druhov anemometrov celkovo použitých 348.38 eur z neinvestičného fondu Priemyslovka – Ipari a na cestovné náklady pre uskutočnenie osvetových prednášok na školách, ďalej na cestovné náklady pre účasť na súťažiach na 962 km ciest pre PHM LPG do služobného auta v celkovej cene 52,27 eur, na vyhotovenie logo nálepky projektu a nakúpenie samolepiacich listov a farebných náplní do tlačiarne 100 eur, ďalej na kovové stojany /materiál/ pre veterný generátor a fotovoltaický panel v cene 85 eur. Celkovo to činí 585.65 eur. Hodnota sponzoringu svetelných novín je 1500 eur.

Po zhrnutí:

použité financie z grantu - 1546,48 eur

celkové vlastné náklady - 585,65 eur

hodnota sponzoringu - 1500 ,00 eur

Celkove: 3632.13 eur

 

« Apríl 2024 »
Pon Ut Str Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Kontaktné Informácie

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno

Petőfiho 2, Komárno 945 50

Tel.: +421 35 7731 439

Fax: +421 35 7731 493

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

www.spskn.sk

facebook.com/spskn.komarno

Prihlásenie